fbpx

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών ιστότοπος biografika.gr  παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική καριέρας, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, (συγκεκριμένα συμβουλευτική σύνταξης ενός βιογραφικού) και ταυτόχρονα λειτουργεί ως ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης σχεδιαστικών αρχείων (υποδείγματα βιογραφικών), που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με την διακριτικό τίτλο Bee 360 (ΑΦΜ 112594166) και με έδρα την Αθήνα και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@biografika.gr.

Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μας τεκμαίρεται τη συναίνεση και αποδοχή σας προς τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου, καθώς και προς οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών στις οποίες τυχόν προβούμε στο πλαίσιο πάντοτε της νομιμότητας, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί η δέσμευση εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτός για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.

Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου είναι διαθέσιμη μόνο για ενηλίκους που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών.

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας εγγυάστε ότι έχετε φτάσει το ελάχιστο απαιτούμενο όριο ενηλικότητας και έχετε τα δικαιώματα, την εξουσία διάθεσης και την δικαιοπρακτική ικανότητα να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Δεσμευτική προϋπόθεση θεωρείται ο χρήστης να χρησιμοποιεί το πληροφοριακό υλικό σύννομα, με τρόπο που δεν παραβιάζει κανέναν όρο της παρούσας σύμβασης και χρησιμοποιείται για ιδιωτική και μόνο χρήση.

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης συναινεί ότι θα κάνει χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο που δεν προξενεί βλάβη και δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλου χρήστη ή τρίτου, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για να αποκτήσει, να αλλοιώσει ή να διαδώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρήστη ή τρίτου και δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας. Η χρήση της θα πρέπει να γίνεται με τρόπο σύννομο, καλόπιστο και στα πλαίσια της συμφωνημένης χρήσης μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη, η οποία εξειδικεύεται στους παρόντες όρους.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Απαγορεύεται ρητώς η μετάδοση, διανομή, διάδοση, τοποθέτηση, παρουσίαση, φόρτωση (upload) κ.λπ. αναρτήσεων στην ιστοσελίδα biografika.gr με περιεχόμενο κακόβουλο, υβριστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών χρηστών και του παρόντος ιστοτόπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης.

Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και εν γένει η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί .

Το biografika.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της.

Η περιορισμένη αυτή άδεια δεν περιλαμβάνει εμπορική εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα η περιορισμένη άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα όσον αφορά: (α) την τεχνική διαμόρφωση ή τον σχεδιασμό της τεχνικής διαμόρφωσης της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή τμήματος της Ιστοσελίδας, (β) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Οποιοδήποτε Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο σύμφωνα με την περιορισμένη άδεια χρήσης που παρέχεται στην παρούσα ενότητα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή με ρητώς προκύπτουσα συναίνεση της Ιστοσελίδας χρήση του Περιεχομένου οδηγεί στην ακύρωση της εν λόγω περιορισμένης χρήσης που περιγράφεται ανωτέρω, με επιφύλαξη των ένδικων μέσων και βοηθημάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (hyperlinks)

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανό να παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή μέσα από τις αναρτημένες διαφημίσεις ή διαφημιστικά banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη ευθύνη για το σύννομο, την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών.

Οι εν λόγω ιστότοποι ενδέχεται να διαθέτουν τους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτική προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς με τους παρόντες Όρους. Αποκτώντας πρόσβαση στους εν λόγω ιστοτόπους μέσω συνδέσμων που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους εκάστοτε όρους χρήσης και πολιτικής προστασίας δεδομένων του εκάστοτε ιστοτόπου στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση, και η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των παρόντων όρων και πολιτικών και των αντίστοιχων όρων και πολιτικών του εκάστοτε ιστοτόπου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τους χρήστες, εκτός εάν έχει προηγηθεί παροχή γραπτής άδειας της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου τρίτου που εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο επιτέλεσης του σκοπού της η εταιρία γνωστοποιεί διά της παρούσας σύμβασης και διά της σελίδας με την πολιτική απορρήτου που διαθέτει η εταιρία, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης αυτής, πως συλλέγει προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο χρήστης συναινεί ότι η εταιρία δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά πάντα με γνώμονα την προστασία του με τρόπο νόμιμο και στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών για τους σκοπούς τους οποίους τα υπέβαλε αυτός στο biografika.gr, καθώς και με τα αναφερόμενα στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας. Όλες οι επικοινωνίες, η προώθηση ή άντληση δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων και κάθε άλλη διεργασία που ξεκινά, καταλήγει ή περιλαμβάνει τις λειτουργίες του biografika.gr οφείλουν να εναρμονίζονται τόσο με τη σχετική νομοθεσία, όσο και με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η χρήση του ιστοτόπου διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 τις διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, οι οποίες λειτουργούν δεσμευτικά για τον χρήστη/επισκέπτη, καθώς και για την εταιρία μας, ο οποίος οφείλει να σέβεται τους νόμους και τους κανόνες δικαίου που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία, στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, στις διατάξεις περί προσβολής της προσωπικότητας και περί προστασίας του καταναλωτή, καθώς και σε πληθώρα άλλων διατάξεων που διέπουν τη χρήση και τη λειτουργία των ιστοτόπων. Από τις ανωτέρω διατάξεις διέπεται και η παρούσα σύμβαση, καθώς και οι επιμέρους συμβάσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί με πελάτες της εταιρίας – εργοδότες. Η εταιρία σέβεται το σύνολο των ανωτέρω κανόνων δικαίου της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του χρήστη στα πλαίσια που ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδας. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τα παραπάνω είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ COOKIES

Τα «cookies» είναι αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από τον ιστότοπο στον υπολογιστή του επισκέπτη ή σε άλλη συσκευή που έχει συνδεθεί μέσω διαδικτύου.

Το biografika.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (text files), τα οποία απoστέλλονται από τον ιστότοπο στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη με σκοπό την ταυτοποίηση με μοναδικό τρόπο του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη ή την αποθήκευση πληροφοριών ή ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης  και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το biografika.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Το biografika.gr χρησιμοποιεί cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση των χρηστών του. Τα cookies επιτρέπουν την προβολή ασφαλών σελίδων στους χρήστες χωρίς να απαιτείται να συνδέονται επανειλημμένα.

Επιπλέον, το biografika.gr χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν, όπως προηγούμενες προβολές υποδειγμάτων βιογραφικών και αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του υπολογιστή σας, καταχωρώντας τις πληροφορίες αυτές σε cookies που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ώστε να μπορούμε να σας παρουσιάζουμε προτάσεις για σύνταξη βιογραφικών ή έτοιμα υποδείγματα βιογραφικών βάσει των ενδιαφερόντων σας, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από προηγούμενες αναζητήσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

Τέλος, το biografika.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να διαγράφετε τα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μην επιτρέπετε τη χρήση τους ή να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν από την αποθήκευση cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε, ωστόσο, ότι ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες του biografika.gr  ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τα cookies.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τρίτων διαφημιστικών εταιρειών οι οποίες ενδέχεται να εγκαταστήσουν ή να ανακτήσουν cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, προκειμένου να ξεχωρίσουν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και να καταγράψουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με την προβολή διαφημίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης, όπως για παράδειγμα το είδος των διαφημίσεων και τις σελίδες στις οποίες εμφανίστηκαν. Οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο και σε άλλους ιστοτόπους, προκειμένου να προβάλλουν διαφημίσεις αγαθών και υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν στον ιστότοπό μας ή σε άλλες σελίδες τρίτων. Επίσης ενδέχεται να επιτρέψουμε σε τρίτους παρόχους διαφημίσεων να προσαρμόζουν το διαφημιστικό υλικό τους στον ιστότοπό μας με βάση δημογραφικά στοιχεία ή προτιμήσεις που τους παρέχουμε σε συγκεντρωτική μορφή. Οι πληροφορίες αυτές δεν σας ταυτοποιούν.

Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν με βάση τις δικές τους πολιτικές εμπιστευτικότητας. Το biografika.gr συνιστά να γνωρίζετε τις πολιτικές εμπιστευτικότητας αυτών των εταιρειών. Το biografika.gr δεν ελέγχει ούτε έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που περιέχονται στα cookies τα οποία έχουν εγκαταστήσει τρίτοι πάροχοι διαφημίσεων στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

No products in the cart.
Call Now Button ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ